Újabb kormányzati intézkedések a koronavírus-járvány hatásainak csökkentése érdekében – gyes, gyed; járulékfizetés

koronavirus-gyes-gyed-jarulekcsokkentes

A Kormány 2020. március 23-án hirdetett ki újabb intézkedéseket a koronavírus-járvánnyal összefüggő negatív hatások csökkentése érdekében. A jelen cikkben a társadalombiztosítási vonatkozásokat tekintjük át.

Gyed, gyes

A Kormány intézkedése alapján a gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, illetve a gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot (ideértve a nagyszülői gyes-t és nagyszülői gyed-et is) a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. Ugyanakkor a folyósítás meghosszabbítása esetén a fentiek közül további ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe.

Lényeges hangsúlyozni, hogy a nagyszülői gyed és a nagyszülői gyes esetén a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.

A nagyszülői gyed és a nagyszülői gyes megszüntetésre kerül, ha a szülők visszavonják azon nyilatkozatukat, miszerint ezen ellátásoknak a nagyszülő részére történő folyósításával egyetértenek.

Járulékfizetés egyes ágazatokban

A Kormány bizonyos ágazatokban a társadalombiztosítási járulék-fizetéssel kapcsolatosan hozott intézkedéseket. Ez azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek tényleges főtevékenységként az alábbi tevékenységeket végzik:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését (2020. március 24.) megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Ezen vállalkozások a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség tekintetében

  • mentesülnek a szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetési kötelezettsége alól a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében; az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel;
  • a járulékfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni;

(A fentiek nem érintik a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.)

  • nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan;
  • a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a törvény szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada és a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem kell fizetnie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányrendelet a kisadózókra vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket; ennek részletes ismertetését a későbbiekben tesszük közzé.

 

Fotó: Pixabay