Nagyszülői GYED – íme a részletek

nagyszülöi-gyed-2020Bár jelenleg még nem került kihirdetésre, már elfogadta az Országgyűlés azt a jogszabályt, amely a nagyszülők gyermekgondozási díjra (gyed-re) való jogosultságának szabályait tartalmazza. Az új rendelkezések 2020. január 1-jén lépnek hatályba.

A nagyszülői gyed-re való jogosultság alapvető feltétele, hogy a gyermek szülője gyedre jogosult legyen és a gyermek szülője és nagyszülője között vér szerinti vagy örökbefogadói szülői kapcsolat álljon fenn.

További feltétel, hogy a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, illetve a gyermek mindkét szülője biztosítotti jogviszonyban keresőtevékenységet végezzen, tehát anya és apa is például munkaviszonyban van és dolgozik. A szülőnek a gyermeke saját háztartásában kell nevelnie, onnan a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki, továbbá a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője – egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult – írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával. Azon gyermek után, aki tekintetében a nagyszülők gyed-et kívánnak igénybe venni, gyermekgondozást segítő ellátás nem kerülhet folyósításra.

A nagyszülői gyed a gyermek 2 éves koráig (ikergyermekek esetén 3 éves korukig) jár.

Nem jár viszont gyermekgondozási díj a nagyszülőnek abban az esetben, ha keresőtevékenységet folytat (kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi), illetve ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el. Szintén nem jár nagyszülői gyed akkor, ha az alapjogosult (azaz a szülő) gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik.

A gyermekgondozási díjnak a nagyszülő részére történő megállapítása iránt benyújtott kérelmet a nagyszülő munkáltatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nagyszülői gyed bevezetésére figyelemmel módosulni fog a Munka törvénykönyve is: a törvényjavaslat szerint a nagyszülő a gyed időtartamára fizetés nélküli szabadságra jogosult.