Változások a munkaügyi perekben – megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

munkaugyi-birosag-2020

A bírósági rendszer változásai miatt 2020. március 31. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Nézzük a részleteket!

A munkaügyi perekben 2020. április 1. napjától első fokon az illetékes törvényszékek járnak majd el. Ezek az alábbiak: Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék, Veszprémi Törvényszék. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a felsorolt nyolc törvényszéknek lesz hatásköre munkaügyi perekre.

A másodfokú eljárásban (tehát ha valamelyik – vagy mindkét – peres fél az elsőfokú döntés ellen fellebbez) az ítélőtáblák rendelkeznek majd hatáskörrel. Jelenleg öt ítélőtábla működik, ezek a következők: Fővárosi Ítélőtábla, Debreceni Ítélőtábla, Győri Ítélőtábla, Pécsi Ítélőtábla, Szegedi Ítélőtábla.

A felülvizsgálati eljárásban továbbra is a Kúria jár el, ebben tehát változás nem lesz.

A munkavállaló felperes a pert az alperesre (munkáltatóra) általánosan illetékes bíróság helyett a munkavállaló belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, de megindíthatja a pert azon törvényszék előtt is, amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett.

A munkáltató felperes ugyanakkor a pert kizárólag a munkavállaló belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg.

Nézzünk egy példát. A munkavállaló győri lakos, de a volt munkáltatója Érden működik és a munkavállaló itt is végzett munkát. A munkavállaló 2020. április 1-jét követően volt munkáltatója ellen pert indíthat

  • vagy a Győri Törvényszék előtt
  • vagy a Budapest Környéki Törvényszék előtt.

Ellenben ha a munkáltatónak van követelése a munkavállalóval szemben, a munkáltató kizárólag a Győri Törvényszék előtt indíthat pert a munkavállaló ellen.

Egy másik példánk, ha a munkavállaló Zalaegerszegen él (Zala Megye), de Szombathelyen dolgozott egy budapesti cég szombathelyi telephelyén. Ilyen esetben a munkavállaló a munkaügyi pert

  • vagy a Veszprémi Törvényszék előtt,
  • vagy a Győri Törvényszék előtt

indíthatja meg.

A munkáltató ilyen esetben kizárólag Veszprémi Törvényszék előtt indíthat pert a munkavállalóval szemben.

A fenti változások miatt 2020. március 15. napja és április 1. napja között nem lesznek tárgyalások. Az érintett felek külön tájékoztatót is kapnak a bíróságoktól; tapasztalataink szerint ezek kikézbesítése már folyamatban van.

Fotó: Pexels.com