Felmondás – mikor nem kell indokolni?

Mind a munkavállaló, mind a munkáltató élhet felmondással a munkaviszony megszüntetése során. Gyakori tévhit, hogy a felmondást mindig indokolni kell.

Lényeges körülmény az indokolás szükségességét vizsgálva, hogy a munkavállaló határozatlan vagy határozott idejű munkaszerződéssel áll-e a munkáltató foglalkoztatásában. felmondas_indoklasaFőszabály szerint a munkáltató a felmondását köteles indokolni, amelyet a törvényben meghatározott okokra alapíthatja.: így a munkaviszony megszüntetése alapjául szolgálhat a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, képessége, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.

A határozatlan idejű munkaszerződések megszüntetése körében az indokolás elmaradhat, ha a munkavállaló vezető állású munkavállalónak vagy nyugdíjasnak minősül. Hogy ki minősül nyugdíjasnak a felmondás szempontjából, azt a Munka Törvénykönyve határozza meg. Több bírósági és alkotmánybírósági határozat is megerősítette, hogy nem minősül életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek az, ha a munkáltató a nyugdíjas munkavállalóját indokolás nélkül elbocsáthatja. Ennek az sem képezheti akadályát, ha a munkáltató már nyugdíjasként vette fel a munkavállalót, tehát tudatában volt a munkavállaló státuszának.

A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles megindokolni, csak arra kell figyelmet fordítania, hogy azt a megfelelő szervhez vagy személyhez intézze, ilyenkor végkielégítésre sem lesz jogosult.

A határozott idejű munkaszerződés esetén a határozott idő lejárta egyben a munkaviszony megszűntét is jelenti, hiszen a munkaviszony a felek által előre láthatóan szűnik meg. Ehhez nincs szükség sem a munkáltató, sem a munkavállaló külön nyilatkozatára. Ha azonban a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt annak lejárta előtt szeretné felmondással megszüntetni, ezt már csak felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt teheti meg, vagy a munkavállaló képességére alapított ok hivatkozva, illetve akkor, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Amennyiben a munkavállaló szeretné felmondani határozott idejű munkaszerződését, őt is indokolási kötelezettség terhel. Ez csak olyan körülmény lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Ebben az esetben fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a felmondás indokainak valóságát és okszerűségét a munkavállaló köteles bizonyítani jogvita esetén.