A munkaügyi per indításának határideje felmondás esetén

[sg_popup id=”7″ event=”onload”][/sg_popup]A Munka Törvénykönyve szerint egyes munkáltatói intézkedések, így például a munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén 30 napon belül lehet bírósághoz fordulni.

jogorvoslati-hatarido-munkaugyi per

Kérdés lehet azonban, hogy a 30 napos határidő honnan számítandó.

A Munka Törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy a felmondás „közlésétől” kell a határidőt számítani; a „közlés” időpontja tekintetében szintén eligazítást ad a jogszabály. E szerint a munkajogban valamely írásbeli jognyilatkozat (például a munkáltatói felmondás) akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Ugyanakkor a közlés akkor is megvalósul, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, továbbá abban az esetben is, ha a tértivevénnyel feladott postai küldemény kézbesítése valamely okból meghiúsul, például azért, mert a címzett elköltözött.

A Kúria egy olyan ügyben hozott döntést nemrég, amikor a munkáltató a felmondást 2016. július 15-én személyesen kívánta átadni a felmondást a munkavállalónak. Mivel a munkavállaló a felmondás átvételét megtagadta, ezért a munkáltató képviselői jegyzőkönyvet vettek fel erről a tényről és a felmondás postai úton is megküldésre került, amelyet a munkavállaló 2016. július 25-én vett át.

A dolgozó a felmondás ellen 2016. augusztus 23-án fordult bírósághoz. Látható, hogy ez a postai átvételtől számított 30 napon belül történt, azonban az eredeti átadási időponthoz képest (július 15.) a 30 napos határidőn túl.

Mind az első fokú, mind a másodfokú bíróság úgy találta, hogy a felmondás közlése megtörtént július 15-én azáltal, hogy a munkavállaló a felmondás átvételét megtagadta, ezért a 30 napos bírósághoz fordulási határidőt is ettől kellett számítani. A Kúria is egyetértett ezzel az állásponttal, hiszen egyértelműen megállapítható volt, hogy a felmondást azért nem sikerült közölni, mert a munkavállaló az irat személyes átvételét megtagadta. Ilyen esetben pedig a nyilatkozat közlése megtörténik és a jogorvoslati határidő is innen számítandó.

Kúria, Mfv.I.10.350/2017.

 

One thought on “A munkaügyi per indításának határideje felmondás esetén

Comments are closed.