Felmondható-e a munkaviszony, ha a munkavállaló egészségügyileg alkalmatlan?

[sg_popup id=”7″ event=”onload”][/sg_popup]munkakori_alkalmatlansag

Munkajogi blogunkon már volt szó arról, hogy a munkaviszony felmondással megszüntethető, ha a munkavállaló a munkakör ellátására alkalmatlan, mert nem kellően gondos vagy az utasításokat nem tartja be. Kérdés azonban, hogy akkor is felmondható-e a munkaviszony, ha a munkaköri alkalmatlanság valamilyen egészségkárosodás eredménye?

A Kúria nemrég hozott döntést egy ügyben, amelynek tényállása szerint a munkavállaló raktáros-ügyintéző munkakörben dolgozott, egyik fő feladata az áruk gépkocsival történő kiszállítása volt. A dolgozó munkavégzés közben autóbalesetet szenvedett. Hosszabb betegállományt követően tért volna vissza dolgozni, azonban a munkáltató üzemorvosa azt állapította meg, hogy „Foglalkozásszerűen gépjárművet nem vezethet”. Az üzemorvos vélemény ellen sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem kért jogorvoslatot, másodfokú szakvéleményt. A munkáltató a munkaviszonyt felmondással megszüntette.

A munkavállaló a felmondás ellen bírósághoz fordult, álláspontja szerint ugyanis az jogellenes volt. Mind az első fokú, mind a másodfokú bíróság megállapította, hogy a felmondás jogszerű, a munkavállalót a munkáltató az egészségügyi alkalmatlanság miatt nem tudta foglalkoztatni.

Az ügy végül a Kúria elé került. A legfőbb bírói szerv szintén arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem tekinthető jogellenesnek a munkáltató felmondása. Az ítélet elvi éllel mutat rá arra, hogy „A munkáltatóra a munkaköri alkalmassági vélemény kötelező, annak figyelembe vételével kell a munkavállalót foglalkoztatnia. Amennyiben adott munkakörülmények mellett a munkavállaló foglalkoztatása a munkaalkalmassági vélemény alapján nem lehetséges – a munkafeladatok megváltoztatásának, más munkakör felajánlásának kötelezettsége hiányában – egészségügyi alkalmatlanság miatt a munkaviszony felmondható” (forrás: http://www.kuria-birosag.hu).

Kúria, Mfv.I.10.776/2016. 

Kép: Pexels.com