Köteles-e a munkavállaló bankszámlát nyitni?

A munkáltatók részéről gyakori igény, hogy a munkavállaló munkabérét átutalással szeretnék fizetni. Ez nyilván kényelmes a munkáltató számára, hiszen nem kell készpénzt felvennie (az azzal járó költségek nem terhelik), az átutalás beállítható automatikus módra és kevesebb adminisztrációval jár (nem kell a bér megfizetését igazoló bizonylatokat archiválni, tárolni – hiszen a banki rendszer azokat nyilvántartja).koteles_munkavallalo_bankszamlat_nyitni

Ugyanakkor a munkavállalók részéről is gyakori követelés, hogy a munkabért nem bankszámlára, hanem készpénzben kérik, hiszen így megspórolják a bankszámla fenntartásának és a készpénz felvételének költségeit.

Kérdés, hogy kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót arra, hogy bankszámlát nyisson és a munkabért a munkáltató átutalással fizesse?

A Munka Törvénykönyve szerint a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. Ezt megállapodással kell a feleknek rendezniük. Ha bármely fél utóbb más kifizetési módot szeretne (például készpénz helyett átutalást vagy fordítva), akkor ahhoz a megállapodás módosítása szükséges. Ha tehát a munkavállaló ragaszkodik a készpénzes kifizetéshez, a munkáltató egyoldalúan nem rendelheti el a banki átutalást, nem teheti kötelezővé a bankszámla-nyitást.

További kérdés, hogy ha a felek banki átutalásban egyeznek meg, előírhatja-e a munkáltató, hogy a bankszámla kifejezetten és kizárólag egy adott banknál vezethető (például, mert ugyanaz a bank vezeti a munkáltató számláját is és adott esetben díjkedvezményben részesül meghatározott pénzforgalom esetén).

Megítélésünk szerint ilyen követelményt a munkáltató nem támaszthat a munkavállalóval szemben. Természetesen előfordulhat olyan konstrukció, amelyben a munkavállaló valamilyen kedvezményt kap (pl. olcsóbb számlavezetési díj) arra figyelemmel, hogy ugyanazon bank vezeti a munkáltató számláit, ez azonban csak lehetőség; kötelezettségként nem írható elő.

Egyebekben a Munka Törvénykönyve a banki átutalás kapcsán előírja, hogy a munkabér fizetési számlára utalással történő kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárni, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen. A munkabér kifizetése – ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást – a munkavállaló részére költséget nem okozhat. (Utóbbi természetesen nem jelenti azt, hogy például a számlavezetési díjat a munkáltatónak kell viselnie.)

A munkabér készpénzben történő fizetésére is tartalmaz előírásokat a Munka Törvénykönyve. Ezen rendelkezések szerint (amelyektől a felek egyébként megállapodással eltérhetnek) a munkabér készpénzben történő kifizetése esetén a munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. A munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén. A szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozó munkavállalóknak fizethető ki.

A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt (az elküldés költsége a munkáltatót terheli).