A társadalombiztosítási hatóságokat érintő szervezeti átalakítások

 

A 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 2016. június 13-án került kihirdetésre , amely jelentős átalakításokat jelent majd a társadalombiztosítás rendszerében.

Mindenekelőtt, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatalként működik tovább 2017. január 1-jétől, amely átveszi az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait. Ezzel párhuzamosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódlással – az  Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik 2016. december 31. napjával.

oep_megszunes_2017

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódlással megszűnik 2017. január 1-jével; központi szerve Budapest Főváros Kormányhivatalába, a  fővároson kívüli szervezeti egységei a  szervezeti egység székhelye szerinti megyei kormányhivatalba beolvadással szűnnek meg.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jogutódlással – az  Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – szintén megszűnik 2017. január 1-jével.

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Országos Közegészségügyi Központ, valamint Országos Epidemiológiai Központ jogutódlással – az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnnek 2017. március 31-ével.

A Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatal jogutódlással – a Magyar Államkincstárba történő beolvadással – megszűnik 2017. március 31-ével.

Leave a Reply