Nyugdíjasok foglalkoztatása munkaviszonyban

Manapság szinte mindenhol azt halljuk és olvassuk, hogy hazánkban munkaerőhiány van, a HR szakembereknek gondot okoz a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő felkutatása és kiválasztása.

nyugdijas-munkaviszony

A HR-esek számára az egyik alternatív toborzási módszer lehet, ha már nyugdíjba vonult munkavállalót hívunk vissza dolgozni: ennek kétségtelen előnye, hogy a munkavállaló kellő helyismerettel és technológiai tudással rendelkezik. Kérdés, hogy ez milyen jogi vonatkozásokat vet fel.

Mindenekelőtt kijelenthető, hogy jelenleg semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy egy cég nyugdíjas munkavállalókat foglalkoztasson. (Az öregségi nyugdíjba vonulás előfeltétele ugyanakkor, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, az illető ne álljon biztosítással járó jogviszonyban, például munkaviszonyban. Ezt követően a munkaviszony létesítésének nincsen akadálya.)

Ugyanakkor nyugdíjas foglalkoztatása esetén számolnunk kell néhány speciális szabállyal:

1.

Ha a munkavállaló a korábbi szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásban részesül és öregségi nyugdíjkorhatárát még nem töltötte be, akkor jövedelmi korlát érvényesül: ha keresete meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (ez az úgynevezett éves keretösszeg, amely 2017-ben 2.295.000,- Ft), úgy az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.

Ha a kereset az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

2.

Nem érvényesül ez a jövedelmi korlát, ha a munkavállaló már elérte a nyugdíjkorhatárt és öregségi nyugdíjban részesül.

3.

Ha a nyugdíjas a közszférában kíván elhelyezkedni (például közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, stb.), úgy az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell. Ilyen esetben tehát választani kell, hogy az érintett nyugdíjas marad vagy jogviszonyt létesít és ez alapján kap díjazást. Ha az érintett igazolja a jogviszony megszűnését, úgy ismét folyósítják számára a nyugdíjat.

Itt jegyezzük meg, hogy az Alkotmánybíróság friss döntése (október 27.) értelmében nem minősül diszkriminációnak az, hogy a közszférában dolgozók nyugdíjának folyósítása szünetel.

4.

Fontos, hogy munkavédelmi szempontból a nyugdíjkorhatárt elértek úgynevezett „idősödőnek” minősülnek, ekként a sérülékeny munkavállalói csoportba tartoznak. Erre figyelemmel esetükben az időszakos munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálatot főszabályként évente kell megszervezni.

5.

Nyugdíjas foglalkoztatása esetén speciálisak a munkaviszony megszüntetésének szabályai, erről ITT írtunk részletesebben.

Fotó: Pexels.com