Megállapodás nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából

Az öregségi nyugellátás alapvetően két tényezőtől függ: egyrészt az elért szolgálati időtől, másrészt pedig az aktív években elért jövedelemtől.

Az, aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll (például nem áll munkaviszonyban), vagy a biztosítás nem terjed ki rá, illetve a biztosítása szünetel (pl. fizetés nélküli szabadságon van), a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. Az, aki külföldön dolgozik és ott biztosított, nem jogosult megállapodás kötésére. Fontos hangsúlyozni, hogy a megállapodás megkötése nem kötelező, csupán lehetőség.

megallapodas_nyugdijra

A nyugdíjjárulék összege a megállapodás szerint 34 százalék, amelynek alapja a megállapodást kötő által megjelölt havi összeg, de legalább a minimálbér havi összege (2016-ban 111.000,- Ft.). A járulékot minden hónapi 12. napjáig kell megfizetni. Ha például a minimálbért vesszük alapul, a megállapodás szerinti fizetendő összeg ennek 34%-a, vagyis 37.740,- Ft. Havi 200.000,- Ft járulékalap esetén a fizetendő járulék összege 68.000,- Ft és így tovább. Amennyiben a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot, a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja.

A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem, illetőleg a szolgálati idő szerzése érdekében kötött megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. Az ezen megállapodás alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni.