Munkavégzés CSED, GYED, GYES, GYET mellett (2016.)

2016-ban a csecsemőgondozási díj, vagyis a CSED folyósítása alatt továbbra sem lehet munkát végezni. Nem jár ugyanis CSED a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a CSED-ben részesülő személy a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat. (Kivétel ez alól a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység.) Fontos megjegyezni, hogy nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is -, ha az a CSED folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre. Aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj.

  1. január 1-jétől a gyermekgondozási díjban (vagyis GYED-ben) részesülő személy korlátlan időtartamban és díjazásért végezhet munkát. (Korábban a gyermek 1 éves kora után lehetett dolgozni a GYED folyósítása mellett.) A munkavégzés legkorábbi napja a csecsemőgondozási díj, vagyis CSED (régi nevén: TGYÁS) folyósításának megszűnését követő nap.

A gyermekgondozást segítő ellátás (korábbi nevén: GYES, azaz gyermekgondozási segély) folyósítása mellett a gyermek fél éves koráig nem végezhető kereső tevékenység (kivétel ez alól a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő gyám). A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy pedig időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.