Megtagadható-e a munkautasítás?

utasitas-megatagadasa-2019

A munkavállaló egyik alapvető kötelezettsége a Munka törvénykönyve szerint, hogy munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezze. Nem vitás, hogy a munkahelyen számos utasítás érvényesül, akár a munkaidő beosztása, akár a technológiai, a munkafolyamatokra vonatkozó előírások formájában. De vajon megtagadhatja-e az utasítás teljesítését a munkavállaló?

A Munka törvénykönyve értelmében a munkavállaló akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba (például jogszabályba vagy a munkáltatónál alkalmazandó kollektív szerződésbe) ütközne. Akkor is megtagadható az utasítás teljesítése, ha az a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Például ha a munkáltató úgy rendelkezik, hogy egy munkanapon, a beosztás szerinti 12 órán felül további 2 órát dolgozzon a munkavállaló, ez jogszabályba ütközik (hiszen a törvény szerint – meghatározott kivételekkel – a napi beosztás szerinti, a rendkívüli munkát is tartalmazó munkaidő a 12 órát nem haladhatja meg), így helye lehet az utasítás megtagadásának.

Van olyan eset is, amikor a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését: ilyen eset állhat fenn akkor, ha a munkáltatói utasítás végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Például ha a munkáltató arra utasítja a munkavállalót, hogy siessen és a munkavédelmi intézkedéseket ne tegye meg – ezzel veszélyeztetve kollégái testi épségét -, úgy az utasítás megtagadása jogszerű.

Fontos, hogy a munkavállaló a munkáltatói utasítás jogszerű megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni, azaz például nem mehet haza arra hivatkozással, hogy őt jogszerűtlen utasítással látta el a munkáltatója.

Számos olyan eset történik a gyakorlatban, amikor a munkavállaló megtagadja az utasítás teljesítését: nagyon gyakran előfordul, hogy az egyébként a törvénynek megfelelően, azaz jogszerűen elrendelt túlórát nem hajlandó a munkavállaló teljesíteni. Ez akár azt is eredményezheti, hogy a munkáltató a munkaviszonyt felmondja. Egy bírósági eseti döntésben (Mfv. I. 10.243/2014.) a Kúria jogszerűnek találta a munkáltató azonnali hatályú felmondását olyan esetben, amikor a munkavállaló a rendkívüli időjárási helyzet miatt megnehezedett hazajutásra hivatkozással két órával a munkaidő lejárta előtt, a munkáltató kifejezett tiltása ellenére, durva, trágár szavak használata mellett a munkahelyéről eltávozott.