Mikor jár baleseti járadék?

Baleseti járadékról akkor beszélhetünk, ha valakit üzemi baleset ért. De mi minősül üzemi balesetnek?

baleseti_jaradek_2017

Társadalombiztosítási szempontból üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. (Az üzemi baleset fogalmáról korábbi bejegyzésünkben írtunk.)

A bejelentett üzemi baleset tényéről a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv dönt; a baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet – a foglalkozási megbetegedést kivéve – legkésőbb a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet benyújtani a baleseti táppénz megállapítására jogosult hatósághoz. Continue reading