Mikor jár baleseti járadék?

Baleseti járadékról akkor beszélhetünk, ha valakit üzemi baleset ért. De mi minősül üzemi balesetnek?

baleseti_jaradek_2017

Társadalombiztosítási szempontból üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. (Az üzemi baleset fogalmáról korábbi bejegyzésünkben írtunk.)

A bejelentett üzemi baleset tényéről a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv dönt; a baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet – a foglalkozási megbetegedést kivéve – legkésőbb a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet benyújtani a baleseti táppénz megállapítására jogosult hatósághoz.

Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset (és ide értendő a foglalkozási megbetegedés is) következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg.

Ha az egészségkárosodás mértéke a 20 százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át jár. Ha viszont meghaladja, úgy az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár. (A szilikózisból és aszbesztózisból eredő és 20 százalékot meg nem haladó egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár.)

A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől az igénylő tizenhárom százalékot meghaladó egészségkárosodását megállapították. A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás fokától függ. Az egészségkárosodás fokának megfelelően

  1. a) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14-20 százalék,
  2. b) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék,
  3. c) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék,
  4. d) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 százalékot meghaladó mértékű.

A baleseti járadék összege a fentebb meghatározott fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka lehet. A számítás alapja a balesetet közvetlenül megelőző egy éven belül elért kereset havi átlaga. (Ha a baleseti járadékot nyugdíjasként elszenvedett üzemi baleset alapján állapítják meg, a havi átlagkereset összegét a nyugdíjasként elért kereset alapján kell meghatározni.)

A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék összegét az új fokozatnak megfelelően módosítani kell. A baleseti járadékra jogosultság megszűnik, ha az egészségkárosodás a 13 százalékot már nem haladja meg. Ha az egészségkárosodás a 13 százalékot újból meghaladja, a baleseti járadékra jogosultság feléled.

Leave a Reply