Véradás munkaidőben?

Az egészségügyi rendelkezések értelmében a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítása egy alapvető egészségügyi és társadalmi tevékenység. A véradás önkéntes és térítésmentes, amelyet az Országos Vérellátó Szolgálat szervez, együttműködve a Magyar Vöröskereszttel, valamint más tárveradas_munkaidobensadalmi szervezetekkel.

Figyelemmel a véradás kiemelt egészségügyi és társadalmi jelentőségére, a Munka Törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra. Ezen időszakra a munkavállalót távolléti díja is megilleti, azaz a véradás időtartama igazolt és fizetett távollétnek minősül.

Kérdéses azonban, hogy – a távolléti díjon túl – a véradás helyszínére történő utazás költségét is meg kell-e térítenie a munkáltatónak  a vért adó munkavállaló felé?

A válasz erre egyértelműen nem: az egészségügyi rendelkezések értelmében (3/2005. (II. 10.) EüM rendelet) az Országos Vérellátó Szolgálat területi szerve a véradásra behívott donornak a véradás során az utazással összefüggésben keletkezett indokolt és igazolt költségeit megtéríti. Ennek mértéke a donor által előzetesen írásban megadott értesítési címe (ennek hiányában lakcíme) és az ahhoz legközelebb eső vérellátó közötti, az adott távon a közösségi közlekedésben irányadó, esetlegesen utazási kedvezménnyel csökkentett menetjegy ára.