5+1 pontban arról, amit a versenytilalmi megállapodásról tudni kell

verseny_crA versenytilalmi korlátozás tulajdonképpen egy megállapodás a munkáltató és a munkavállaló között arról, hogy a munkaviszony megszűnését követően a munkavállaló nem sérti vagy veszélyezteti a (volt) munkáltató jogos gazdasági érdekeit.

Nézzük, mit érdemes tudni a versenytilalmi megállapodásról.

  1. Megállapodás, azaz a versenykorlátozás egyoldalúan nem rendelhető el.
  1. Legfeljebb kettő évig terjedő időre köthető meg, a munkaviszony megszűnésétől számítottan. Természetesen lehet rövidebb időszakra is kikötni, például 6 hónapra, egy évre.
  1. A versenytilalmi korlátozásért munkáltató „megfelelő” ellenértéket köteles fizetni. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót – elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel – újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Ugyanakkor az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. Tehát, ha az alapbér a munkaviszony megszűnésekor 300.000,- Ft volt és a felek 1 évnyi versenytilalomban állapodnak meg, az ellenérték minimum összege 1.200.000,- Ft.
  1. A versenytilalmi megállapodásban kötbér is kiköthető, a Polgári Törvénykönyv szabályaival összhangban. Például, ha a munkavállaló versenytársnál helyezkedik el, kötbért kell fizetnie a munkáltatónak.
  1. Ha a munkáltató személye megváltozik (jogutódlás történik), a versenytilalmi megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő – vagyis az új – munkáltatóra szállnak át, tehát a versenykorlátozás nem szűnik meg automatikusan.

+1. Köztulajdonban álló munkáltatók esetén versenytilalmi megállapodást a vezető állású munkavállalóval lehet kötni, a tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra. A tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört is, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő. Ilyen munkáltató esetén a versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50 százalékát.

One thought on “5+1 pontban arról, amit a versenytilalmi megállapodásról tudni kell

Comments are closed.