Hány munkavédelmi szakemberre van szükség egy cégnél?

Munkavédelmi alapszabály az, hogy a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a jogszabályban meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, megfelelő szakképesítési feltételekkel rendelkező személyt köteles kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani. A szakember állhat munkaviszonyban vagy e tevékenység ellátható polgári jogi szerződés alapján, külső szolgáltatás útján.

munkavedelmi_felelos_2017

Kérdés, hogy egy adott cégnél, munkáltatónál pontosan hány munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatni.

A munkavédelmi törvény egyik végrehajtási rendelete határozza meg gazdasági tevékenységek szerint a veszélyességi osztályokat, illetve a munkavállalói létszámhoz igazodóan azt, hogy hány munkavédelmi szakemberre van szükség és milyen időtartamban. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy mely veszélyességi osztályhoz hány munkavédelmi szakember szükséges, a dolgozói létszám alapján.

Veszélyességi osztály Munkavállalói létszám Munkavállalói szakemberek száma Időtartam
I. 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két óra
10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két óra
50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy óra
501-1000 munkavállaló között egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidő
1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű

+

minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű

teljes munkaidő
II. 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy óra
10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy óra
50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két óra
501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidő
1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű

+

minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű

teljes munkaidő
III. 1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy óra
10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy óra
50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy óra
501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy óra
1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű

 

teljes munkaidő

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását. A munkáltató köteles továbbá a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelőségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

Könnyítésként a jogszabály kivételt is előír: kisvállalkozások esetén külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.