Kivételes rokkantsági ellátás – 2018. január 1-től

Az alábbi témával kapcsolatban rengeteg megkeresést kaptunk az elmúlt hetekben. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

  • A Rátkai Ügyvédi Iroda nem hatóság, nem tudunk ellátás iránti igényt sem elbírálni, sem folyósítani.
  • Sem e-mailben, sem telefonon nem áll módunkban tanácsadást adni valamely ellátásra való jogosultsággal kapcsolatban. Ügyvédi Irodánkban a tanácsadás minden esetben személyesen történik, az ügyvédi megbízási díj Ügyfél által történő megfizetésével együtt.
  • Amennyiben Önnek jogi tanácsadásra van szüksége, úgy telefonon szíveskedjék időpontot foglalni.

A jövő évtől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) kibővülnek a „kivételes rokkantsági ellátás” lehetőségével.

kiveteles-rokkantsagi-ellatas

Nézzük meg, milyen szabályok vonatkoznak az új típusú ellátásra.

A kivételes rokkantsági ellátás – különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén – annak a megváltozott munkaképességű személynek állapítható meg:

– akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

– akinek a komplex minősítés alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy pedig rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,

– akinek a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmét a megfelelő mértékű biztosítási idő hiánya miatt elutasították, és ezen elutasító döntés véglegessé vált; ugyanakkor a szükséges biztosítási idő legalább felével,

– aki keresőtevékenységet nem végez és

– aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kivételes rokkantsági ellátás megállapítása során előnyben kell részesíteni azt a megváltozott munkaképességű személyt, aki a szükséges biztosítási idő legalább 90 százalékával rendelkezik.

A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmét elutasító döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be.

A kivételes rokkantsági ellátás havi összege a következők szerint alakul:

jogosultsági feltétel*

az alapösszeghez viszonyított mérték (az alapösszeg mértéke 2018. január 1-től: 98 890,- Ft)

kivételes rokkantsági ellátás mértéke (2018.)

egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt

az alapösszeg 45 százalékának 65%-a

28.925,- Ft

tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

az alapösszeg 45 százalékának 65%-a

28.925,- Ft

kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható

az alapösszeg 50 százalékának 65%-a

32.139,- Ft

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

az alapösszeg 55 százalékának 65%-a

35.353,- Ft

*A jogosultsági feltételek egyéb kritériumait lásd fent.

 

One thought on “Kivételes rokkantsági ellátás – 2018. január 1-től

Comments are closed.