Felmondási indok lehet-e a munkáltató forgalmának visszaesése?

forgalomvisszaeses-felmondas.jpg

A gazdasági életben előfordulhat, hogy az eredmények csökkennek, a forgalom visszaesik és emiatt a munkáltató munkajogi lépésekre kényszerül, munkaviszonyokat szüntet meg. Kérdés, hogy lehet-e ezt jogszerűen tenni?

Egy friss bírósági döntés arra mutat rá, hogy pusztán az a felmondási indok, hogy a munkáltatónál a forgalom visszaesett, nem jogszerű: ebből ugyanis a munkavállaló számára nem tűnik ki, hogy a munkaviszony megszüntetését a munkavégzésének hiányossága, vagy a munkáltató működésével összefüggő indok tette-e szükségessé.

A perbeli tényállás szerint a munkavállaló üzletkötő munkakörben állt munkaviszonyban. A munkáltató forgalma fokozatosan, mintegy 4%-kal csökkent. Emiatt a munkáltató a munkavállaló jogviszonyát megszüntette, forgalom visszaeséssel indokolva azt.

A munkavállaló bírósághoz fordult, ugyanis álláspontja szerint a felmondás indokolásából nem derült ki egyértelműen, hogy a munkaviszony megszüntetésének valójában mi volt az oka: az, hogy a forgalom visszaesése miatta következett-e be vagy a munkáltató működésében jelentkező ok volt-e. Az sem derült ki a felmondásból, hogy az egész munkáltató forgalma esett-e vissza vagy csak azon területé, ahol a munkavállaló dolgozott. Az sem volt világos a felmondásban, hogy milyen időszakra vonatkozott a forgalomvisszaesés.

A perben a munkáltató arra hivatkozott, hogy nyilvánvaló, hogy a forgalom visszaesése azt eredményezi, hogy munkaköröket meg kell szüntetni a költségek csökkentése érdekében. Azonban ezt a felmondás nem tartalmazta, ez az érv már csak a peres eljárásban került napvilágra.

Az ügyben végül eljárt Kúria megállapította, hogy a munkáltató a felmondás indokaként kizárólag a forgalom visszaesését jelölte meg, azonban a munkavállaló nem kapott tájékoztatást arról, hogy ez mennyiben függ össze az ő munkaviszonyával. A felmondás indokolásában a munkáltató nem rögzítette, hogy ez az ok létszámcsökkentést, átszervezést vont-e maga után, amely a munkavállaló munkaviszonyának megszűnését tette indokolttá. Ennek hiányában pedig a munkáltatói felmondás nem felel a jogszerű felmondás feltételeinek. (4/2018. számú munkaügyi elvi határozat)

Keressen minket bizalommal, ha – akár felmondással kapcsolatos – munkajogi tanácsra van szüksége.

(A cikk forrása: http://www.kuria-birosag.hu/)