Együttműködés és azonnali hatályú felmondás

azonnali-hatalyu-felmondas

A munka világában sokszor előfordul, hogy konfliktusok alakulnak ki: akár a munkavállalók között, akár a munkavállalók és a vezetők között. Ilyen lehet az az eset is, ha a felek között a viszony megromlik és ez ahhoz vezet, hogy a munkavállaló megtagadja a részére kiadott feladat teljesítését vagy más módon megszegi az együttműködési kötelezettségét.

Nézzük, hogy mi lehet ezek jogkövetkezménye.

A munkáltatói utasítás megtagadása a munkajogban csak szűk körben érvényesül, így a munkavállaló akkor tagadhatja meg az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba (pl. jogszabályba) ütközik vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ugyanakkor a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles a munkáltató rendelkezésre állni. Önmagában nem ad okot az utasítás megtagadására például az, hogy a munkavállaló nem szimpatizál a felettesével vagy olyan feladatot kap, amihez nincsen kedve.

Az együttműködési kötelezettség egy fontos munkajogi alapelv: a munkaviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a feleknek kölcsönösen együtt kell működniük és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A munkavállaló nem csak felettesével, hanem munkatársaival szemben is köteles az együttműködésre. Az együttműködési kötelezettség egy viszonylag általános fogalom, de ezen kötelezettséget sérti a munkavállaló például abban az esetben, ha valamely munkatársát vagy éppen a felettesét lejáratja, annak tekintélyét aláásó magatartást tanúsít a többi munkavállaló jelenlétében.

A Kúria nemrég tárgyalt egy ügyet, amelynek tényállása szerint a munkáltató egy egyeztetésre hívta a munkavállalót, aki a megjelenési kötelezettségnek indok nélkül nem tett eleget, ezáltal megszegte a munkáltató utasításának végrehajtását és az együttműködési kötelezettséget is. Kérdés, hogy ilyen esetben felmondható-e a munkaviszony?

A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a munkavállaló jogszerű indok nélkül, a felettese tekintélyét romboló módon, munkatársai előtt megtagadja, illetve feltételekhez köti a munkavégzéshez szükséges belső egyeztetést, ezáltal az együttműködési kötelezettségét jelentős mértékben, szándékosan megszegi, úgy az erre alapított munkáltatói azonnali hatályú felmondás jogszerű. Ez pedig független attól, hogy a munkáltató milyen célból és milyen tartalmú egyeztetésre szólította fel a munkavállalót.

Kúria, Mfv.I.10.383/2017. számú döntés