Külföldön munkát vállalók egészségbiztosítása

kulfoldi-munkavallalas-egeszsegbiztositas.jpeg

Az elmúlt években sokan döntöttek úgy, hogy huzamosabb időre külföldön vállalnak munkát, külföldi munkáltatóval létesítenek munkaviszonyt. Az alábbi cikkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakul az egészségbiztosítási ellátás külföldre költözés esetén.

A legfontosabb tudnivaló, hogy külföldi munkavállalás esetén a magyar egészségbiztosítás szünetel, hiszen az elköltöző személy immár nem a magyar társadalombiztosítás befizetője. A külföldön (EU-tagállamban, illetve Svájcban) munkát vállaló köteles az illetékes kormányhivatalnál (vagy ügyfélkapuján) a külföldi munkaviszony létesítését követő 15 napon belül bejelenteni a külföldi munkavállalás tényét. Ugyanez vonatkozik arra a személyre is, aki olyan államban létesít munkaviszonyt, amellyel Magyarországnak szociális biztonsági egyezménye van. A bejelentéshez meghatározott formanyomtatványt kell használni. Fontos, hogy ha a külföldön munkát vállaló személy a 15 napos bejelentési határidőt elmulasztja, akár 100.000,- Ft bírsággal sújtható.

A bejelentést követően a külföldön munkát vállaló személy magyar TAJ-száma ideiglenes érvénytelenné válik: úgynevezett „kék lámpás” státuszba kerül. Természetesen a munkavégzés államában a személy az ott irányadó szabályok szerint lesz biztosított és részesülhet az egészségbiztosítási ellátásokban.

Kérdés, hogy mi történik akkor, ha a külföldre elköltözött munkavállaló ideiglenesen hazalátogat és Magyarországon van szüksége egészségügyi ellátásra.

Ha a külföldi munkavállalás helye valamely Európai Uniós tagállam vagy Svájc, akkor – a szociális koordináció szabályai szerint – itthon is ellátásra kerül a beteg, de csak az orvosilag szükséges mértékben. Az orvosi segítség igénybevételéhez az Európai Egészségbiztosítási Kártya szükséges, tehát az ideiglenes érvénytelenített TAJ-kártya nem jogosít orvosi ellátásra.

Ha a külföldi biztosítási jogviszony (például a munkaviszony) megszűnik, ezt is szükséges bejelenteni a fentebb leírtak szerint, azaz a biztosítási jogviszony – például a külföldi munkaviszony – megszűnését követő 15 napon belül.

(Figyelem! A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a munkaviszony magyar munkáltatóval áll fenn és ennek keretén belül, kiküldetés során dolgozik külföldön a munkavállaló.)

 

A kép illusztráció.