Munkaerő-kölcsönzők, munkaközvetítők figyelem! Ezek változnak januártól

minimalis-kolcsonzesi-dij-2019.jpeg

A jövő év elejétől nem csak a munkaidőszervezés szabályai változnak, hanem a munkaerő-kölcsönzésre és a magán-munkaközvetítésre vonatkozó rendelkezések is: bevezetésre kerül a minimális kölcsönzési díj és a vagyoni biztosíték összege 15 millió Forintra emelkedik. A 2018. december 20-i Magyar Közlönyben megjelent jogszabály-módosítás fontosabb részleteit az alábbiakban ismertetjük.

Minimális kölcsönzési díj

A Munka törvénykönyve módosításával felhatalmazást kapott a Kormány, hogy a munkaerőkölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat rendeletben szabályozza.

Ennek megfelelően a kölcsönbevevő foglalkoztató a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért a munkaerőkölcsönzési szerződés alapján legalább a jogszabályban előírt minimális kölcsönzési díjat köteles megfizetni. Munkaerő-kölcsönzési díj alatt értendő a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján, a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzésére tekintettel a kölcsönbeadót megillető ellenérték nettó, azaz általános forgalmi adó nélkül számított összege. A munkaerő-kölcsönzési díjat egy-egy kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában kell vizsgálni.

A minimális kölcsönzési díj egy munkavállaló vonatkozásában nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum (egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott minimális bér), valamint az ezeket terhelő közteher együttes összege.

Lényeges, hogy meghatározásra kerül a „közteher” összege is a munkaerő-kölcsönzés tekintetében. „Közteher” alatt értendő a jogszabály a kölcsönbeadót a munkabér megfizetésével összefüggésben terhelő mindazon – kedvezményekkel csökkentett – adók, járulékok, hozzájárulások, amelyek alapja a munkabér, és amelyek bevallására és megfizetésére a kölcsönbeadó mint kifizető köteles. (Egyszerűsített foglalkoztatás esetén az a kölcsönbeadót terhelő tételes összeg minősül köztehernek.)

Vagyoni biztosíték: 10 milliló helyett 15 millió

További fontos változás, hogy a kölcsönbeadó cégek kötelező, letétbe helyezendő vagyoni biztosítéka 10.000.000,- Ft összegről 15.000.000,- Ft összegre emelkedik 2019. január 1-től. Ez mind a már nyilvántartásba vett kölcsönbeadókra, mind a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetén alkalmazandó. A vagyoni letét kiegészítését a kölcsönbeadó 2019. január 1-től számított három hónapon belül a letéti szerződés módosításával köteles igazolni a nyilvántartó kormányhivatal felé.

Munkaközvetítési feltételek

A magán-munkaközvetítők számára újdonság, hogy immár nem lesz elég a szakképzett személy foglalkoztatása és a vagyoni letét: a módosításnak köszönhetően a magán-munkaközvetítők részére is kötelező kritérium lesz, hogy a cégjegyzékbe bejegyezték és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza, továbbá, hogy a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezzék.