Ha nem értünk egyet a társadalombiztosítási határozattal

A társadalombiztosítás egyes ellátásai körében hozott hatósági döntés ellen van lehetőség az ügyet magasabb fórumon folytatni.

tb_hatarozat_megtamadasa

– Ha a döntés vitatható, fellebbezni lehet ellene. Ha a másodfokú döntéssel sem értünk egyet, általában lehetőség van annak bírósági felülvizsgálatát kérni. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást maga a sérelmezett határozat is tartalmazza.

– A biztosított keresőképessé nyilvánítása miatt panasszal fordulhat az orvosszakértői szervhez. Ugyanakkor az orvosszakértői szerv döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

– A méltányossági eljárásban hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek; a méltányossági jogkörben hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kizárólag semmisségére hivatkozva lehet kérni.

– Ha a biztosítottat a neki felróható módon jogalap nélkül igénybe vett, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás után folyósított támogatás összege visszakövetelésre kerül, ez ellen bírósághoz lehet fordulni. A döntés bírósági felülvizsgálatára az a közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes, amelynek területén a megtérítésre kötelezett belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye található.

– Hasonlóképpen a közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes, ha a foglalkoztatót kötelezik az üzemi baleset vagy a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos költségek megtérítésére.