Mit kell tudni a tanulmányi szerződésről?

tanulmanyi_szerzodes_2017

Képzettebb munkaerő biztosítása érdekében a munkáltatóknak lehetőségük van tanulmányi szerződés kötésére. A tanulmányi szerződés mind a munkáltató, mind a munkavállaló oldalán jogokat és kötelezettségeket teremt. Melyek ezek, és pontosan milyen szabályokra kell figyelemmel lennünk, ha tanulmányi szerződés kötését tervezzük?

A tanulmányi szerződés lényege, hogy a munkáltató valamilyen módon támogatja a munkavállaló tanulmányait – cserébe pedig a munkavállaló vállalja, hogy tanulmányokat folytat és be is fejezi azokat, valamint, hogy munkaviszonyát a támogatással arányos ideig nem szünteti meg felmondással. Az az időszak, amíg a munkavállaló nem mondhatja fel a munkaviszonyt, legfeljebb 5 év lehet.

A munkáltatói támogatás lehet a tandíj és/vagy a tankönyvek költségének megtérítése, illetve fizetett szabadidő biztosítása vagy mindez együtt is, ez a felek megállapodásának függvénye. Tanulmányi szerződésben a munkáltató a tanulmányok elvégzéséhez szükséges összeg egy részének megfizetését is vállalhatja. A támogatás összege – harmadik személy támogató döntése alapján is – felemelhető. (5/2015. számú elvi bírósági döntés)

Mikor nem jogszerű tanulmányi szerződés kötése? Először is, abban az esetben, ha a munkáltató kötelezi a munkavállalóját valamilyen képzés látogatására – ebben az esetben ugyanis meg kellene térítenie a felmerülő költségeket, tanulmányi szerződés nélkül is. Másodszor pedig akkor, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására kötik a felek a tanulmányi szerződést. Mit is jelent ez pontosan? Például nem lehet tanulmányi szerződést kötni a munkavállaló általános iskolai tanulmányai kapcsán a szabadidő biztosítására, ugyanis ezt a munkáltató a Munka Törvénykönyve szerint egyébként is köteles biztosítani.

A Munka Törvénykönyve kötelező jelleggel írja elő az írásbeli formát a tanulmányi szerződés vonatkozásában.

A tanulmányi szerződés természetéből eredően mindkét fél oldalán elképzelhető szerződésszegés, illetve a felek bizonyos feltételek megléte esetén felmondhatják a szerződést.

A munkáltató lényeges szerződésszegését követeli meg a törvény ahhoz, hogy a munkavállaló jogszerűen mentesüljön a tanulmányi szerződés szerinti kötelezettségei alól. Mi minősülhet ilyen lényeges szerződésszegésnek? Természetesen legfőképpen az, ha a munkáltató a megállapodásban vállalt támogatást nem biztosítja.

A munkavállaló szerződésszegése – például ha a képzéseken nem vesz részt, tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, vizsgákon nem teljesít jól stb.- esetén a munkáltató a tanulmányi szerződéstől elállhat és a munkavállaló a támogatást köteles visszafizetni a munkáltatójának.

Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem szerződésszegés miatt, hanem valamilyen más okból kifolyólag lesz lehetetlen a tanulmányi szerződés teljesítése. A munkavállaló oldalán ez jelentheti beteg hozzátartozó ápolását, költözést, vagy bármilyen olyan helyzetet, amikor a továbbiakban nehézségbe ütközik a tanulmányok folytatása, azonban lényeges, hogy ezen oknak olyan lényeges változásnak kell lennie, amely a kötelezettségek teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna a munkavállaló számára. Ilyen esetben a munkavállaló azonnali hatállyal felmondhatja a tanulmányi szerződést. Ekkor a munkáltató a támogatást visszakövetelheti, részben vagy akár egészben is.

Ha a munkáltató oldalán merül fel olyan ok, amely miatt a támogatás további nyújtása lehetetlen vagy a munkáltató számára aránytalan sérelemmel járna, úgy a munkáltató is felmondhatja a tanulmányi szerződést, azonban a munkavállalótól a már nyújtott támogatást nem követelheti.

 

One thought on “Mit kell tudni a tanulmányi szerződésről?

Comments are closed.