Az egyszerűsített foglalkoztatásra való orvosi alkalmasság

foglalkoztathatosagi-szakvelemeny

Egyszerűsített foglalkoztatás, azaz alkalmi vagy idénymunka esetén ritkán gondolnak a szerződő felek arra, hogy szükség van-e az orvosi alkalmasság véleményezésére, noha több esetben ez kötelező.

Először is tekintsük át röviden, hogy milyen típusú egyszerűsített foglalkoztatási formákról lehet szó.

Mezőgazdasági idénymunkának minősül a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Turisztikai idénymunka esetén a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunkáról van szó, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama szintén nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Alkalmi munkáról akkor beszélünk, ha a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, továbbá egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszonyról van szó.

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló orvosi jellegű, úgynevezett „foglalkoztathatósági vizsgálata” alapvetően nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak, ám a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő, bizonyos egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálatot, valamint az állat- és növényegészségügyre vonatkozó kötelező vizsgálatokat ettől függetlenül el kell végezni.

Kötelező azonban a foglalkoztathatósági vizsgálat akkor, ha az egyszerűsített foglalkoztatásban (a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező) fiatalkorú és idősödő munkavállaló (az, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte) vesz részt. Kötelező ez a vizsgálat akkor is, ha várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anya foglalkoztatásáról van szó.

A foglalkoztathatósági vizsgálatot a munkáltató vagy az idénymunka / alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy kezdeményezésére kerülhet sor. A foglalkoztathatósági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgáltató vagy az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező – háziorvos végzi és ő állítja ki az úgynevezett foglalkoztathatósági szakvéleményt. Ez tartalmazza azt is, hogy milyen típusú korlátozásokkal foglalkoztatható az érintett személy. A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.

A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának térítési díja van; ennek mértéke jelenleg 3.300,- Ft / fő.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ha például a munkáltató a nyári szabadságolások idejére, kisegítő jelleggel 18 év alatti középiskolásokat vagy nyugdíjasokat szeretne néhány napos alkalmi munkára felvenni, mindenképpen tartsa szem előtt azt is, hogy esetükben kötelező a foglalkoztathatósági szakvélemény (kivéve, ha érvényes munkaköri alkalmassági vélemény áll rendelkezésre).