5+1 hatékony tipp munkaerő-hiány ellen

munkaero_hiany_2017

Jelenleg sok ágazatban azzal szembesülnek a munkáltatók, HR vezetők, hogy nincs elegendő számú, megfelelően képzett állásra jelentkező. A következőkben néhány tippet hozunk arra, hogy milyen módon küszöbölhető ki a munkaerő hiánya. Continue reading

Az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei

Az egyszerűsített foglalkoztatás munkajogi szabályai a Munka törvénykönyvében, míg részletszabályok és a közterhek fizetésére vonatkozó rendelkezések az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben (Efo.tv.) találhatóak.

alkalmi_munka_kozteherAz egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók tekintetében a jogviszony NAV felé történő bejelentése, valamint a közterhek megfizetése speciálisan alakul.

A bejelentés a következőképpen történik. A munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a munkavállaló személyes adatait, az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (alkalmi munka, mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka), továbbá a munkaviszony napjainak számát. A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint – az ügyfélkapun a 16T1042E számú nyomtatvány kitöltésével, vagy országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (telefonszám: 185) telefonon teljesítheti. Utóbbi esetben a bejelentő köteles megadni adóazonosító jelét. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést a jogszabályban meghatározott módon rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja.

A közteher megfizetése az alábbiak szerint alakul (az alábbi összegek a munkaviszony minden naptári napjára és munkavállalónként értendőek):

  • mezőgazdasági idénymunka: 500 forint,
  • turisztikai idénymunka: 500 forint,
  • alkalmi munka: 1.000 forint,
  • filmipari statiszta: 3.000 forint.

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetnie (NAV egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számlára).

Nem kell a munkáltatónak közterhet fizetnie, ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági Egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított (pl. az alkalmi munkavállaló másik EU tagállamban biztosított) és az Egyezmény szerinti igazolással, vagy az Egyezmény alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak; csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap. Az a személy, aki után a szociális koordináció alapján nem kell közterhet fizetni, sem nyugellátásra, sem baleseti egészségügyi szolgáltatásra, sem álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot.