Mikor szünetel a társadalombiztosítás?

A társadalombiztosítás szempontjából alapvetően biztosítottnak minősül mindenki, aki ellenérték fejében munkát végez. Például biztosított az, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban áll, vagy éppen szövetkezet olyan tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik (kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében, tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot). Biztosított továbbá például a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, az álláskeresési támogatásban részesülő személy, továbbá a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási, szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy, ha a tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér havi összegének 30%-át, vagy naptári napokra annak harmincad részét. (E felsorolás nem teljes.) Continue reading