Hogyan perelhető a volt dolgozó?

Sokat hallunk arról a mindennapokban, hogy egy munkavállaló beperelte a volt munkáltatóját – például jogellenes felmondás miatt.

munkavallalo_perlese

Hogyan kell eljárni viszont abban az esetben, ha a cég, a (volt) munkáltató perelné be az alkalmazottat? Például azért, mert a volt dolgozó jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyt (nem nyújtott be írásbeli felmondást) vagy tartozása áll fenn a munkáltató felé (például nem töltötte le a tanulmányi szerződésben foglalt időt), illetve ha a cégnek kárt okozott.

Mindenekelőtt fontos tudni, hogy ezen munkaügyi igények érvényesítésére általában három év áll rendelkezésre, de például a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény öt év; ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.

Kérdés lehet, hogy melyik bíróság előtt lehet a pert elindítani. Erre a Polgári Perrendtartás megadja a választ: munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerződése alapján munkát végez, vagy végzett. Közigazgatási és munkaügyi bíróság megyénként működik, illetve budapesti munkahely esetében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. A bíróságok pontos megnevezését, (térképes) elérhetőségét, ügyfélszolgálati idejét ezen a linken tudjuk ellenőrizni.

Az eljárást az úgynevezett keresetlevéllel kell megindítani, amelyben a Polgári Perrendtartás szerinti adatokat mindenképpen szükséges feltüntetni, mint ahogyan a rendelkezésre álló bizonyítékokat is elő kell terjeszteni.

A perindítással kapcsolatosan érdemes tudni, hogy 2016. július 1-jét követően gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton nyújthat be keresetlevelet a bíróságra. Ez nem egy egyszerű e-mail küldését jelenti; az elektronikus kapcsolattartás űrlapbenyújtó szolgáltatáson keresztül, AVDH hitelesítéssel támogatott úton történik.

Fontos tudni, hogy munkaügyi perekben illetéket nem kell a keresetbeadással egyidejűleg leróni, ugyanis a munkaügyi perek úgynevezett költségfeljegyzési, illetékfeljegyzési jog alá tartozó perek. Ez azt jelenti, hogy az illeték kiszabásáról a bíróság az ügydöntő határozatában dönt; azt utóbb a NAV fizetési meghagyás útján szedi be – feltéve, hogy a munkáltató részben vagy egészben pervesztes lesz.

Amennyiben a munkaügyi perekkel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, keressen minket: www.ratkai.com

Mi az az e-bíróság?

2016. január 1-jétől választható, míg 2016. július 1-jétől kötelező lesz ügyvédek és gazdálkodó szervezetek számára a perekben a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás, vagy más néven e-bíróság, a köznyelv szerint e-per.

Mit jelent mindez?

Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a beadandó irathoz tartozó megfelelő formanyomtatványt (például: keresetlevél) kitöltjük, a mellékleteket – munkaszerződés, felmondás, stb. – pdf dokumentumként, időbélyegzővel és minősített elektronikus aláírással ellátjuk, úgynevezett e-aktává átalakítjuk és azokat titkosított csatornán küldjük meg a bíróság részére. A bíróság pedig hasonló módon küldi meg a peres felek részére a korábban postán küldött iratokat, például a végzéseket, ítéletet. A bírósági tárgyalásokon továbbra is személyesen kell megjelenni.

Természetesen a valóságban mindez jóval bonyolultabb, azonban Irodánk a változásokra időben felkészült és – a megfelelő infrastruktúra birtokában – vállaljuk a peres eljárások elektronikus bonyolítását.

_MG_1281