Támogatások a munkába járással és a munkaerő-toborzással kapcsolatban (első rész)

Sokak számára nem ismert az a tény, hogy egy kormányrendelet alapján a munkába járással kapcsolatos munkáltatói terheket és a munkaerő-toborzás költségeit csökkentő támogatások vehetőek igénybe az illetékes járási hivatalok révén.

munkaba_jaras_tamogatasa

Támogatás igényelhető a helyközi utazás költségei, a csoportos személyszállítás költségei, valamint a munkaerő-toborzás költségei tekintetében. A munkavállalók pedig lakhatási támogatásra lehetnek jogosultak.

Cikkünk első részében a helyközi utazás és a csoportos személyszállítás támogatásával foglalkozunk.

 Helyközi utazás támogatására az a munkáltató jogosult – legfeljebb egy éves időtartamra -, aki vagy amely olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki álláskereső és hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – a működésével összefüggő okból – nem szüntette meg, valamint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. (A támogatás munkavállalónak is adható.)

A munkáltató számára egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek az őt – a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló Korm. rendelet alapján – terhelő része (86%).

A támogatás kérelemre nyújtható. A kérelemnek tartalmaznia kell a foglalkoztatni kívánt álláskereső nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, munkakörét, foglalkoztatásának tervezett helyét, a munkáltató költségeinek megjelölését, az igényelt támogatás mértékét, időtartamát, a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a támogatással érintett munkavállaló munkaköréhez hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból nem szüntette meg.

A rendelet lehetővé teszi a csoportos személyszállítás támogatását is. Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkáltató saját vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján, a munkáltatóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

Csoportos személyszállítás támogatása annak a munkáltatónak adható, aki vagy amely a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. E támogatás feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazása nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg (azaz ha az utazási idő tömegközlekedési eszközzel a 2 órát meghaladja) – a települések körét a fővárosi vagy megyei kormányhivatal határozza meg. További kritérium, hogy a munkáltató megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

E támogatás szempontjából előnyben részesül az a munkáltató, aki nagyobb arányban oldja meg olyan személyek lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti oda- és vissza utazását, akik megváltozott munkaképességűek, vagy alkalmazásukat közvetlenül megelőzően az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által nyilvántartott álláskeresők voltak.

A csoportos személyszállítás támogatása legfeljebb egy évre adható. Mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. A munkaadónak e jogcímen nyújtott támogatás mértékénél irányadó továbbá, hogy nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló EK bizottsági rendeletben meghatározott csekély összegűnek minősülő (de minimális) támogatás mértékét. (Kivéve, ha a munkaadó költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság.)

A csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét), munkakörét, foglalkoztatásának helyét, a munkáltató költségeinek megjelölését, valamint az igényelt támogatás mértékét és időtartamát.

(A csoportos személyszállítás támogatása a helyközi utazás támogatásával együttesen, ugyanazon munkavállalók vonatkozásában nem adható.)

Mindkét típusú támogatást havonta utólag kell folyósítani a munkáltató részére. A munkáltatói igénylésnek tartalmaznia kell a munkavállaló adatait, továbbá ahhoz mellékelni kell a kifizetés tényét igazoló bizonylatokat és első ízben a munkaszerződést is.

(Cikkünk folytatása itt olvasható.)

4 thoughts on “Támogatások a munkába járással és a munkaerő-toborzással kapcsolatban (első rész)

Comments are closed.