A szülői nyugdíj

szuloi_nyugdij_2017A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében nem csak az úgynevezett saját jogú nyugellátásról (öregségi nyugdíj) beszélhetünk, hanem a hozzátartozóként igényelhető nyugellátásokról is. Ezek az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás (ennek részletei ITT), a baleseti hozzátartozói nyugellátások, az özvegyi járadék és a szülői nyugdíj. A mai bejegyzésünkben a szülői nyugdíjjal foglalkozunk.

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, aki a gyermekének halálakor megváltozott munkaképességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte, és a szülőt a gyermeke a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta. Lényeges, hogy szülői nyugdíj csak akkor jár, ha az elhunyt gyermek már öregségi nyugdíjasként halt meg vagy meghatározott szolgálati időt szerzett.

(Ezen feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta.)

A szülői nyugdíj – a jogosultsági feltételek megléte esetén – legkorábban a gyermek halála napjától jár. Ugyanakkor a szülői nyugdíjat meg kell szüntetni, ha arra tekintettel állapították meg, hogy a szülő megváltozott munkaképességű, ez az állapota már nem áll fenn, és hatvanötödik életévét még nem töltötte be.

Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét még nem töltötte be és nem megváltozott munkaképességű, szülői nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül a hatvanötödik életévét betölti, vagy megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. E vonatkozásban a bírói gyakorlat az, hogy a szülői nyugdíjra jogosultsághoz az igénylőnek a 65. életévét be kell tölteni, illetőleg megváltozott munkaképességűvé kell válni az elhalálozástól számított 10 éven belül. Nem elegendő az, hogy a szülő majd be fogja tölteni a 65. életévét vagy megváltozott munkaképességűvé fog válni 10 éven belül.

A szülői nyugdíjra jogosultság nem szűnik meg, ha a szülői nyugdíjra jogosult személy saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása a szülői nyugdíj folyósításának tartama alatt az évenkénti emelésekkel már meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A szülői nyugdíj mértéke attól függ, hogy a jogosult szülő részesül-e saját jogán nyugellátásban. Ha nem, akkor az elhunytra irányadó nyugdíj 60%-a jár; ha igen, akkor 30%-a. Ha a szülői nyugdíjra többen jogosultak, azt közöttük egyenlő arányban meg kell osztani. A szülői nyugdíjat újból meg kell osztani, ha a jogosultak száma megváltozik. Az újbóli megosztásra legkorábban a jogosultak számának a változását követő hónap első napjától kerülhet sor.

 

Leave a Reply