„Apaszabadság” – a gyermek születése esetére

[sg_popup id=”7″ event=”onload”][/sg_popup]A legtöbben tisztában vannak azzal, hogy az anyát a gyermeke megszületése előtt és azt követően milyen pótszabadságok és kedvezmények illetik meg, sokan azonban nem tudnak arról, hogy az apának is jár pótszabadság gyermeke születésekor.

apaszabadsag_2017

Csak úgy, mint az anyák számára, az apáknak is kiemelkedő jelentőségű a gyermek születését követő időszak a kötődés kialakulása szempontjából. A jogalkotó ennek okán hozta létre az apák számára járó pótszabadságot, amely a rendes szabadság kiadásának szabályaitól némiképp eltér.

Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt munkanap; ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár. Tehát ezt a fajta „apaszabadságot” nem a naptári év függvényében lehet kivenni, hanem a gyermek születésének időpontja az irányadó. Ha a gyermek például februárban születik, a szabadságot legkésőbb április 30-ig kell kiadni.

Jellegzetessége az „apaszabadságnak”, hogy tartamát a munkáltató teljes egészében a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal, hiszen ilyenkor is, sőt ilyenkor talán még inkább szüksége van az apának is a munkahelyi terhektől való eltávolodásra.

Mint minden szabadságra azonban, erre is vonatkozik, hogy az igénybe vétel előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a munkáltatónak.

Jó hír a munkáltatóknak, hogy az apai pótszabadság idejére járó távolléti díjat és annak közterheit az Államkincstár megtéríti, amelyet a munkáltató az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal kérelmezheti.

A munkavállaló a pótszabadság igényléséhez a munkáltatójának köteles bemutatnia a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát. Az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban dokumentálni kell. Ennek során a munkáltató jogosult a bemutatott okiratokról másolatot is készíteni.

A munkáltatóknak az apai pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást kell vezetniük. Ennek tartalmaznia kell az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket.

Ha a munkavállaló a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről – és részleges igénybevétel esetén a már kivett napok számáról – az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.