Ha a létszámcsökkentés nem elfogadható felmondási indok

Szinte minden munkáltató működése során előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy a munkavállalói létszámot csökkenteni kell: például visszaesik a megrendelései, megbízási száma, vagy kiüresedik egy munkakör, illetve egy másikkal kerül összevonásra. A létszámcsökkentés bekövetkezhet akkor is, ha szervezeti változtatásra kerül sor és akkor is, ha nem, pusztán a munkavállalók száma kevesebb lesz. Jogszerű felmondási ok lehet, ha a munkáltató a megrendelések csökkenése miatt létszámleépítésre hivatkozva mond fel a munkavállalónak (BH 2005.190.)

letszamcsokkentes_2017

Itt szükséges megjegyezni, hogy ha a létszámleépítéssel érintett létszám eléri Munka Törvénykönyvében meghatározott mértéket, úgy csoportos létszámcsökkentésről beszélünk, amelynek speciális szabályai vannak. Azonban nem minden létszámleépítés jelent egyben csoportos létszámcsökkentést.

Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában a létszám csökkentése – általában – megfelelő felmondási indok lehet a gyakorlat szerint, hiszen a munkáltató működési, gazdálkodási kérdéseit a közigazgatási és munkaügyi bíróság jellemzően nem vizsgálhatja: a bírói gyakorlat szerint a létszámleépítés valósága nem vitatható, ha a munkáltató a munkavállaló munkaköri feladatai ellátására nem alkalmazott új munkavállalót, mert a munkakört már addig is alkalmazott munkavállaló feladatkörébe utalta (BH 2002.114.).

Egy kúriai jogeset azonban rávilágít arra, hogy a létszám csökkentése sem feltétlenül „jolly joker” felmondási indok (mint ahogyan a minőségi csere sem). A tényállás szerint a munkáltató két munkavállalóját arra utasította, hogy vasárnap végezzenek rendkívüli munkát – ingyen. Mivel a két dolgozó ezt nem volt hajlandó vállalni, a munkáltató felmondással megszüntette munkaviszonyukat azzal az indokkal, hogy a munka-ellátottság 40%-kal csökkent. A munkáltató ezt követően – még az érintettek felmondási ideje alatt – három új munkavállalót vett fel különböző pozíciókba.

Az eset során a bíróságok mind úgy találták, hogy a két munkavállaló felmondásának indokolása valótlan. A Kúria pedig azt fogalmazta meg, hogy „amennyiben a munkáltatónál új szerződések megkötésével olyan változások várhatóak, amelyek a tevékenység bővülését, ezáltal új munkavállalók foglalkoztatását teszik szükségessé, indokolatlan, és rendeltetésellenes [visszaélésszerű] volt a jogviszony megszüntetés azon személyek esetében, akik az utasításba adott hétvégi ingyenes munkavégzést nem vállalták el”.

Ez az eset is rámutat arra, hogy milyen fontos, hogy egy felmondás kapcsán minden esetben körültekintően járjon el a munkáltató, hiszen akár több millió Forintot kockáztat azzal, hogy nem megfelelő felmondási indokot fogalmaz meg.

(Kúria, Mfv.I.10.426/2016.)