Adatkezelés a coaching során

Már többször utaltunk arra, hogy a GDPR, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 2018. május 25-étől alkalmazandó mindenkire, aki az Unió területén élők számára szolgáltatást nyújt.

gdps-coacoknak-2018-majus

Gyakran halljuk azt a tévhitet, hogy a kis cégeknek, egyéni vállalkozásoknak, szellemi szabadfoglalkozásúaknak nem kell a GDPR-t komolyan venniük, hiszen a jelentős mértékű adatkezelés inkább a nagyvállalatokra jellemző és őket fogja a hatóság ellenőrizni.

Ez azonban nem igaz.

A GDPR-t ugyanis alkalmazni kell a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

Egy coach kezeli a coachee személyére, kapcsolati hálójára, munkahelyi kihívásaira vonatkozó személyes adatokat; adott esetben például (a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó) egészségügyi adatait is. Mindezeket a coach lejegyzi, gyűjti, tárolja, felhőbe továbbítja.

Amikor egy coach egy excel táblázatban gyűjti az ACC, PCC vagy MCC fokozathoz szükséges órái számát, megjelölve a coahcee személyét, annak elérhetőségét, illetve adott esetben a megbízót (a cég, aki fizeti a coaching folyamatot), tulajdonképpen nyilvántartási céllal kezeli az adatokat, ráadásul ezt a nyilvántartást egy harmadik fél, például az ICF részére adja át az akkreditáció folyamatában.

Ha a coach az ülésekről jegyzeteket készít, továbbíthatja-e azokat felhőbe, Dropbox-ba vagy éppen a megbízó részére átadhatja-e következtetéseit? A coach képzéskor, a peer coaching során hangfelvétel készül, amelyet át kell adni a képző részére, de vajon ez jogszerű? Hogyan és meddig kezeli a képző intézmény ezeket a felvételeket és az azokról készült leiratot?

Az egyértelműen megállapítható, hogy a coaching szolgáltatást nyújtókra is kiterjed a GDPR rendelet, nem mellőzhető az adatkezelési elvek betartása, az érintetti jogok biztosítása.

Azonban számos kérdés vetődhet fel a gyakorlatban, amelyekre a válasz nem feltétlenül egyértelmű. A 2018. május 7-i rendezvényünkre kifejezetten coach-okat, coach képző intézményeket várunk és átbeszéljük a gyakorlati tudnivalókat a GDPR alkalmazásával kapcsolatban.

Leave a Reply